سرمایه گذاری در بورس : حداقل سرمایه برای فعالیت در بورس

سرمایه گذاری در بورس با چقدر امکان پذیر است سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی همواره باید به عنوان یکی از دغدغه های عموم قرار گیرد چرا که ما در یک کشور تورمی زندگی میکنیم و تورم موجب می شود که ارزش دارایی هایمان...

ادامه مطلب

آیا فرد مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس هستید

سرمایه گذاری در بورس : آری یا خیر در بحث سرمایه گذاری در بورس همیشه این سوال در بین عموم وجود دارد که آیا بازار سرمایه مکان مناسبی برای سرمایه گذاری است یا خیر. در خصوص خوب و یا بد بودن سرمایه گذاری در بورس ابتدا...

ادامه مطلب

فرایند خرید عرضه اولیه و زمان فروش آن

عرضه اولیه چیست : خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ  خرید عرضه اولیه در بورس معمولا از جمله فعالیت هایی است که به سرمایه گذاران تازه وارد برای خرید و فروش سهام پیشنهاد میشود چرا که عرضه های اولیه به خاطر جذابیت قیمتی مورد استقبال...

ادامه مطلب

شناخت سود هر سهم در تحلیل بنیادی شرکت ها

تحلیل بنیادی شرکت ها و اطلاعات موجود در صورت های مالی سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای تحلیل بنیادی شرکت ها از اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت ها استفاده میکنند که تغییر هر یک از ایتم ها می تواند سوداوری شرکت را تحت تاثیر...

ادامه مطلب

صورت های مالی : سرمایه شرکت

صورت های مالی شرکت ها و چگونگی درک و فهم آن در بخش های قبل گفتیم که صورت های مالی شرکت ها یکی از ابزارهایی می باشد که تحلیل گران بنیادی در برآورد ارزش ذاتی سهم از آن استفاده میکنند. در این بخش نیز قصد داریم...

ادامه مطلب

تعدیل سود سهام

تعدیل سود سهام : افزایش و یا کاهش سود شرکت تعدیل سود سهام به این معنی می باشد که شرکتی با توجه به تغییر در آیتم های موجود در صورت مالی مانند فروش شرکت، بهای تمام شده محصول، درآمد حاصل از سرمایه گذاری سود خود را...

ادامه مطلب

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت

در بخش قبل در خصوص صورت های مالی شرکت صحبت کردیم. در این بخش نیز در خصوص صورت سود و زیان پیش بینی شرکت صحبت میکنیم. شرکت ها قبل از شروع سال مالی خود اقدام به پیش بینی سود هر سهم خود می کنند یعنی بر...

ادامه مطلب