پیش بینی بازار- چهارشنبه 6 دی

تابلوخوانی بازار: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز نیز 206 واحد کاهش یافت و شاخص کل به محدوده 98121 واحدی رسید. ارزش معاملات بازار هم 260 میلیارد تومان همراه با معاملات بلوکی و ... بود.  نکته جالب در بررسی شاخص کل این است که امروز...

پیش بینی بازار- سه شنبه 5 دی

تابلوخوانی بازار: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز نیز 829 واحد رشد کرد و شاخص کل توانست به محدوده 98358 واحدی برسد. ارزش معاملات بازار هم 335میلیارد تومان همراه با معاملات بلوکی و ... بود. نکته جالب در بحث شاخص کل این است که اگر...

پیش بینی بازار – دوشنبه 4 دی

تابلوخوانی بازار: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 713 واحد رشد کرد و شاخص کل توانست به محدوده 97529 واحدی برسد. ارزش معاملات بازار هم 253 میلیارد تومان بود. امروز نمادهای فارس، شتران، شپنا و شبندرتاثیر 270 واحدی بر شاخص کل داشتند و عمده رشد شاخص...

پیش بینی بازار – 3 دی

تابلوخوانی بازار: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 1307 واحد رشد کرد و شاخص کل توانست به محدوده 96816 واحدی برسد. ارزش معاملات بازار هم 300 میلیارد تومان بود. امروز نمادهای فولاد، فملی، شخارک و کگل تاثیر 600 واحدی بر شاخص کل داشتند و عمده رشد...