هوش مالی : پایین تر از سطح دارایی خود زندگی نکنید

هوش مالی : پایین تر از سطح دارایی خود زندگی نکنید. هوش مالی یکی از نیاز های اساسی هر انسانی در سرمایه گذاری و کسب و کار است. کارشناسان امور مالی به افراد توصیه می کنند تا پایین تر از سطح دارایی خود زندگی کنند و...

هوش مالی : خرج کنید تا پولدار شوید

هوش مالی : خرج کنید تا پولدار شوید. در شرکت ها هنگامی که ادامه مسیر دشوار می شود و افراد با مشکلات مالی رو به رو می شوند، اغلب به جای خرج کردن هزینه ها را کاهش می دهند و به همین دلیل در کسب ثروت...

ثروتمند ترین مرد بابل

ثروتمند ترین مرد بابل : لوح گلی شماره ۴ ثروتمند ترین مرد بابل داستان پرداختن به موضوع موفقیت در زندگی خصوصا در زمینه مالی و اقتصادی است. در این کتاب گرفتاری های مالی و اقتصادی در قالب داستان مورد بررسی قرار گرفته و راه های بسیار...

سبد سهام در سرمایه گذاری

 داشتن سبد سهام : توصیه ای درست یا غلط همانطور که وارن بافت می گوید " داشتن سبد سهام در برابر نادانی است. برای آنهایی که نسبت به آنچه انجام میدهند آگاه هستند، تنوع بخشی هیچ معنایی ندارد"  بافت همچنین در مورد مدیران سرمایه گذاری می گوید...

تفاوت معامله گر و سرمایه گذار

معامله گر و سرمایه گذار : تمایز بین ترید و تحلیل معمولا تفاوت هایی بین معامله گر و سرمایه گذار در بازارهای مالی وجود دارد. افرادی که دائما در حال ورود و خروج از بازار هستند معامله گر هستند نه سرمایه گذار. معمولا افق های سرمایه...

هوش مالی در سرمایه گذاری : سکه های تراشیده شده

هوش مالی : ابزار یافتن بهترین سرمایه گذاری استفاده از هوش مالی در سرمایه گذاری به عنوان یک نیاز در جوامع امروزی برای کسب درآمد استفاده می شود. در زمان امپراتوری روم بسیاری از امپراتورها از سکه های زمان خود استفاده میکردند. برخی از آنها سکه...

هوش حرفه ای و کاربرد آن در موفقیت های مالی

ضرورت داشتن هوش مالی در سرمایه گذاری هوش مالی در سرمایه گذاری بسیار مهم است و این که کدام سرمایه گذاری را در چه بازه زمانی انتخاب کنیم ارتباط مستقیم با هوش مالی دارد. از این نوع هوش برای کسب مهارت و بدست آورن پول استفاده می...