حل مشکلات پولی طبقه متوسط با استفاده از هوش مالی

حل مشکلات پولی طبقه متوسط با استفاده از هوش مالی هوش مالی یکی از نیاز های اساسی هر انسانی در سرمایه گذاری و کسب و کار است و میزان دارایی هر فرد به میزان استفاده از هوش مالی او بستگی دارد. در حالی که فقرا قربانیان پول...

هوش مالی و پولدار شدن پولداران

چرا هوش مالی موجب می شود که پولدار تر شویم هوش مالی یکی از نیاز های اساسی هر انسانی در سرمایه گذاری و کسب و کار است و میزان دارایی هر فرد به میزان استفاده از هوش مالی او بستگی دارد. در حالی که فقرا قربانیان پول...

ثروتمند ترین مرد بابل

ثروتمند ترین مرد بابل : لوح گلی شماره ۳ ثروتمند ترین مرد بابل داستان پرداختن به موضوع موفقیت در زندگی خصوصا در زمینه مالی و اقتصادی است. در این کتاب گرفتاری های مالی و اقتصادی در قالب داستان مورد بررسی قرار گرفته و راه های بسیار...

چه افرادی به هوش مالی نیازی ندارند

هوش مالی و نیاز افراد به آن هوش مالی یکی از نیاز های اساسی هر انسانی در سرمایه گذاری و کسب و کار است و میزان دارایی هر فرد به میزان استفاده از هوش مالی او بستگی دارد. اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که ثروتی...

پنج اصل هوش مالی برای کسب ثروت

هوش مالی ابزاری برای کسب سود و ثروت هوش مالی یکی از نیاز های اساسی هر انسانی در سرمایه گذاری و کسب و کار است و میزان دارایی هر فرد به میزان استفاده از هوش مالی او بستگی دارد. در بخش قبل در خصوص ۳ اصل از...

پنج اصل هوش مالی برای کسب ثروت

هوش مالی و ۵ اصل آن برای کسب ثروت سرمایه گذاری درست و به موقع یکی از نیاز های اساسی هر انسانی در سرمایه گذاری و کسب و کار است و میزان دارایی هر فرد به میزان استفاده از هوش مالی او بستگی دارد.  در بخش قبل...

ثروتمند ترین مرد بابل

ثروتمند ترین مرد بابل : لوح گلی شماره ۲ثروتمند ترین مرد بابل داستان پرداختن به موضوع موفقیت در زندگی خصوصا در زمینه مالی و اقتصادی است. در این کتاب گرفتاری های مالی و اقتصادی در قالب داستان مورد بررسی قرار گرفته و راه های بسیار...