چگونگی علم بر وال استریت مسلط شد

بهترین مدیر پول دنیا وارن بافت، جورج سوروس و یا بیل گراس نیستند. بهترین مدیر پولی دنیا را فقط فیزیکدانان میشناسند، جیم سایمونز خالق مشترک نظریه درخشانی در ریاضیات، معروف به سه وجهی چرن_سیمونز، یکی از مهم ترین اجزای نظریه ریسمان است. نام این دانشمند...

ادامه مطلب

12