روانشناسی بورس و معامله گری : چرا بازار مالی جذاب است

ارتباط بین روانشناسی بورس و معامله گری روانشناسی بورس و معامله گری در بازار های مالی دو موضوعی هستند که کاملا به یکدیگر وابسته می باشند. یعنی اگر شما قدم در راه سرمایه گذاری در بورس گذاشته اید قطعا باید اصول روانشناسی در این بازار را...

ادامه مطلب

روانشناسی بورس : معامله گری و فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی و بعد روانشناسی آن معامله گری و فرسودگی شغلی در معاملات یکی از اتفاقاتی است که برای بسیاری از معامله گران در بازار سرمایه اتفاق می افتد و به نظر می رسد در آینده بیشتر از این ها شاهد این موضوع باشیم. خب در...

ادامه مطلب

روانشناسی بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران (بخش ۳)

روانشناسی بورس : عامل اصلی موفقیت در بازار سرمایه همان طور که بازار های مالی از جمله بازار بورس ایران می توانند باعث چند برابر کردن سرمایه و افزایش سود آوری باشد؛ به همان نسبت  نیز می تواند باعث از بین رفتن سرمایه در مدتی کوتاه...

ادامه مطلب

روانشناسی بورس و شک و تردید در معاملات

روانشناسی بورس و شک و تردید در معاملات یکی از موضوعات حوزه روانشناسی بورس شک و تردید در معاملات می باشد. شک و تردید در معاملات به عنوان یکی از آفت های معامله گری در رواشناسی بورس به حساب می آید. این آفت همیشه در سرمایه...

ادامه مطلب

12