صندوق طلا در بورس

 ساز و کار صندوق طلا چگونه است صندوق طلا صندوقی می باشد که دارایی های جمع آوری شده از سرمایه گذاران را در گواهی سپرده طلا و ... سرمایه گذاری کرده و به نوبه خود دارای ریسک پایین تری نسبت به سکه طلا می باشد و...

ادامه مطلب

ساز و کار اسناد خزانه اسلامی

اسنادخزانه اسلامی : ابزار کاهش ریسک سرمایه گذاری اسناد خزانه اسلامی یکی از اوراق های با درآمد ثابت می باشد که توسط دولت و به نفع پیمانکاران که از دولت طلبکار هستند منتشر می شود.در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران دارایی خود را در بانک...

ادامه مطلب