روانشناسی بورس : معامله گری و فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی و بعد روانشناسی آن معامله گری و فرسودگی شغلی در معاملات یکی از اتفاقاتی است که برای بسیاری از معامله گران در بازار سرمایه اتفاق می افتد و به نظر می رسد در آینده بیشتر از این ها شاهد این موضوع باشیم. خب در...

ادامه مطلب