کانسلیم و اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

کانسلیم و پوشش خطای سرمایه گذاران بدون شک روش تحلیل سهم کانسلیم یکی از بهترین سیستم های تحلیل و خرید سهام با دیدگاه بنیادی است که ویلیام اونیل ابداع کرده است. اینکه در بازار سرمایه ایران این روش کارایی دارد یا خیر با قطعیت نمی توان...

ادامه مطلب

۱۸ اشتباه رایج سرمایه گذاران

کانسلیم و مفید بودن آن در بازار سرمایه بدون شک روش تحلیل سهم کانسلیم یکی از بهترین سیستم های تحلیل و خرید سهام با دیدگاه بنیادی است که ویلیام اونیل ابداع کرده است. اینکه در بازار سرمایه ایران این روش کارایی دارد یا خیر با قطعیت...

ادامه مطلب

کانسلیم و اشتباهات سرمایه گذاران

کانسلیم بدون شک روش تحلیل سهم کانسلیم یکی از بهترین سیستم های تحلیل و خرید سهام با دیدگاه بنیادی است که ویلیام اونیل ابداع کرده است. اینکه در بازار سرمایه ایران این روش کارایی دارد یا خیر با قطعیت نمی توان گفت اما برخی یافته ها...

ادامه مطلب

بدترین سهم خود را اول بفروشید

فروش سهم به روش کانسلیم بدون شک روش تحلیل سهم کانسلیم یکی از بهترین سیستم های تحلیل و خرید سهام با دیدگاه بنیادی است که ویلیام اونیل ابداع کرده است. اینکه در بازار سرمایه ایران این روش کارایی دارد یا خیر با قطعیت نمی توان گفت...

ادامه مطلب

12